اقامتگاه بوم گردی بوانات

تور یک و دو روزه روستاهای بوانات و دیدن از باغات گردو این شهر از شیراز

بوم گردی و اقامت در روستاهای بوانات و تجربه زندگی به سبک سنتی و اصیل بوانات

گردش در باغات گردو، بادام، انگور، آلو، هلو، سیب، پسته و ... بوانات شیراز

تور گردشگری و تجربه زندگی و دورهمی در سیاه چادرهای اصیل عشایر و روستاییان 

بومگردی بوانات و زندگی در دامان طبیعت همراه با صدای گوسفند، گاو، مرغ و قاز

تجربه زندگی شیرین همراه با آرامش روستاییان و عشایر شهر بوانات با تور گردشگری

بازدید از جاذبه های گردشگری و تاریخی شهر بوانات و درختان تنومند چند هزار ساله

 

 

 # خدمات گردشگری آسایش گستر